Mạng xã hội phải lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với các thông tin

Cập nhật lúc: 13:34 15/03/2018

Ngày 01/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

Theo Nghị định, Mạng xã hội phải lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải.

Đồng thời, phải có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng. Đặc biệt, phải có cơ chế loại bỏ nội dung vi phạm chậm nhất sau 03 giờ, từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu.

Nghị định cũng quy định rõ, Trang thông tin điện tử tổng hợp phải có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải chính xác theo đúng thông tin nguồn. Tương tự như mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp cũng phải có cơ chế phối hợp để loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau 03 giờ, từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu.

Bên cạnh đó, mạng xã hội, trang tin điện tử tổng hợp phải đảm bảo có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.

Nguyên Phương