Lấy ý kiến góp ý về Thể lệ Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2013 – 2018

Cập nhật lúc: 17:06 25/06/2018

Căn cứ Kế hoạch số 3416/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức xét tặng giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2013 - 2018;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2013 – 2018 về việc lấy ý kiến của công chúng về Thể lệ Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2013 – 2018. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải toàn bộ Dự thảo Thể lệ Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2013 – 2018.  

(Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, số 48 Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột; điện thoại: 0262. 3853505; Email:hiendtt@vhttdl.daklak.gov.vn), trước ngày ngày 06 tháng 7 năm 2018.
 

DỰ THẢO

Thể lệ gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật

Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2013 - 2018

 

Căn cứ Kế hoạch số 3416/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức xét tặng giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2013 - 2018;

Căn cứ Quyết định số 1319 ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Hội đồng và Ban Thư ký Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2013 - 2018;

Căn cứ Quyết định số        ngày   tháng    năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk;

Hội đồng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin thông báo Thể lệ gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2013 – 2018 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các tác giả trong và ngoài tỉnh có tác phẩm sáng tác về Đắk Lắk. Thành viên Hội đồng Giải thưởng, Ban Giám khảo, Ban Thư ký, Tổ Giúp việc không được gửi tác phẩm tham gia xét giải.

II. YÊU CẦU VỀ TÁC PHẨM

1. Nội dung: Tác phẩm tham dự xét giải có nội dung phản ánh về Đắk Lắk. Đối với các tác phẩm thuộc chuyên ngành văn học (thơ, văn xuôi, lý luận phê bình) phải có ít nhất 50% bài viết về Đắk Lắk.

2. Thời gian công bố: Tác phẩm tham gia dự xét giải phải là những tác phẩm được công bố trong 5 năm theo định kỳ xét tặng giải: Kể từ ngày 01/10/2013 đến 31/7/2018.

3. Quy định về tác phẩm dự thi

- Tác phẩm dự thi phải được ghi rõ: Tên tác phẩm, tên tác giả (mỗi tác giả chỉ được lấy 01 bút danh cho mỗi chuyên ngành), địa chỉ, số điện thoại liên hệ và thời gian công bố tác phẩm; kèm theo bản photo chứng nhận tác phẩm đoạt giải hoặc được công bố.

- Mỗi tác giả có thể tham gia dự xét giải ở nhiều chuyên ngành khác nhau, nhưng chỉ được nhận giải thưởng cao nhất trong số các tác phẩm tham gia dự xét giải của một chuyên ngành.

- Những tác phẩm không được chọn Ban Tổ chức không trả lại.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm tham gia dự thi sai quy định, hư hỏng hoặc thất lạc trong quá trình vận chuyển đến Ban Tổ chức.

4. Những quy định cụ thể đối với từng chuyên ngành

a. Âm nhạc:

- Là tập sách hoặc từ 05 đến 10 tác phẩm lẻ đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc được trình diễn từ cấp tỉnh trở lên.

- Tác giả gửi bản in hoặc băng đĩa.

b. Văn:

- Là tập sách đã được xuất bản.

- Số lượng: Mỗi tác giả gửi không quá 02 đầu sách cho mỗi loại hình.

 c. Thơ:  

- Là tập sách đã được xuất bản.

- Số lượng: Mỗi tác giả gửi không quá 02 đầu sách cho mỗi loại hình.

d. Biểu diễn nghệ thuật:

- Là những tác phẩm đã đạt giải hội thi, hội diễn từ khu vực trở lên.

- Tác giả gửi băng đĩa.

- Số lượng: Mỗi tác giả không quá 03 tác phẩm.

e. Nhiếp ảnh:

- Là tác phẩm lẻ hoặc bộ ảnh đã được triển lãm từ khu vực trở lên.

- Ảnh phải được in ra giấy ảnh.

- Kích thước: 30cm x 45cm; ảnh vuông 30cm x 30cm; ảnh panorama chiều dài không quá 45cm.

- Số lượng: Không quá 05 tác phẩm (01 bộ ảnh được tính là 01 tác phẩm).

f. Mỹ thuật:

- Tác phẩm lẻ hoặc bộ tác phẩm (bản gốc) đã được triển lãm hoặc đoạt giải thưởng từ cấp khu vực trở lên.

- Số lượng: mỗi tác giả gửi không quá 03 tác phẩm (bộ tác phẩm được tính là 01 tác phẩm).

g. Kiến trúc:

- Tác phẩm tham dự xét giải là hồ sơ hoàn chỉnh, kèm theo ảnh chụp công trình khi đã hoàn thiện.

- Số lượng: Mỗi tác giả gửi không quá 03 tác phẩm.

h. Nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian:

- Tác phẩm, công trình đã được công bố.

- Tác giả gửi sách hoặc băng đĩa.

- Số lượng: Mỗi tác giả gửi không quá 02 tác phẩm, công trình.

i. Điện ảnh:

- Là những tác phẩm đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, đạt giải từ khu vực trở lên.

- Tác giả gửi băng đĩa.

- Số lượng: Mỗi tác giả không quá 03 tác phẩm.

5. Mỗi tác phẩm tham dự giải: Tác giả gửi tới Ban Tổ chức 03 bản. Riêng với tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh gửi 01 bản gốc.

6. Về trách nhiệm của tác giả và bản quyền tác giả

- Tác giả phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân (tiền giải thưởng) theo quy định của pháp luật.

- Hội đồng Giải thưởng không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan, đồng thời sẽ thu hồi tiền giải thưởng và giấy chứng nhận.

7. Sử dụng tác phẩm đạt giải

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Hội Văn học nghệ thuật của tỉnh được quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền và phục vụ công chúng không kinh doanh.

III. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN TÁC PHẨM

1. Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/9/2018.

2. Địa điểm nhận tác phẩm

a. Tác phẩm thuộc chuyên ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh: Nộp tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, số 02 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; điện thoại: 0262.3853.806.

b. Các tác phẩm thuộc các chuyên ngành còn lại: Nộp tại Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, số 172 Điện Biên Phủ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; điện thoại: 0262.3852.641.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Mỗi chuyên ngành:   

            - 01 Giải A: mức lương cơ sở x 20 lần.

- 02 Giải B: mức lương cơ sở x 15 lần.

- 03 Giải C: mức lương cơ sở x 10 lần.

- 05 Giải khuyến khích: mức lương cơ sở x 5 lần.

Rất mong các tác giả trong và ngoài tỉnh có tác phẩm sáng tác về Đắk Lắk nhiệt tình hưởng ứng, tham gia./.

                                                                                                                                                                                                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG