Hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018

Cập nhật lúc: 13:36 13/03/2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Hướng tới Ngày Nước thế giới (22/3) năm 2018 với chủ đề “Nature for Water”.

Theo kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật “Nước và Cuộc sống”; hội thảo “Giải pháp xanh cho nguồn nước”; phát sóng trailer; các phóng sự tuyên truyền, treo băng rôn, áp phích, tranh ảnh tuyên truyền về Ngày Nước thế giới và các sản phẩm công nghệ sử dụng tiết kiệm nước.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2018, như: Tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm với chủ đề về tài nguyên nước; tổ chức diễu hành; vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước; phát động phong trào không lấn chiếm sông, hồ; phát tờ rơi và chiếu phim tài liệu, phóng sự về tài nguyên nước trên các phương tiện thông tin đại chúng...

 

Nguyên Phương