Hàng loạt Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục được ban hành

Cập nhật lúc: 14:29 30/10/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Dịch vừa ban hành một số Thông tư liên quan đến lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, gồm: Thông tư số 23/2018/TT-BVHTTDL, ngày 21/8/2018 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao; Thông tư số 24/2018/TT-BVHTTDL, ngày 23/8/2018 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của BVHTTDL xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 25/2018/TT-BVHTTDL, ngày 30/8/2018 quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh; Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL, ngày 11/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của BVHTTDL; Thông tư số 27/2018/TT-BVHTTDL, ngày 19/9/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném; Thông tư số 28/2018/TT-BVHTTDL, ngày 26/9/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và ập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn leo núi thể thao; Thông tư số 29/2018/TT-BVHTTDL, ngày 28/9/2018 về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu.

Trên cơ sở các nội dung hướng dẫn tại Thông tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư tại địa phương đồng thời trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghiên cứu, kịp thời giải quyết./.

 

An Nhiên