Giao nhiệm vụ cụm, khối thi đua năm 2018

Cập nhật lúc: 16:59 31/05/2018

Đó chính là nội dung vừa được UBND tỉnh thông báo tại văn bản số 124/TB-UBND.

Theo đó, trong năm 2018 UBND tỉnh sẽ tổ chức giao ước thi đua cho Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố; Khối thi đua các Sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh và ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị tổ chức giao ước thi đua đối với Khối thi đua các cơ quan, đơn vị do Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức và Khối thi đua do Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Đối với cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố: Chia làm 3 cụm (Cụm 1 do huyện Krông Pách làm cụm trưởng, Thị xã Buôn Hồ làm cụm phó; Cụm 2 do huyện Ea Kar làm cụm trưởng, huyện Krông Buk làm cụm phó; Cụm 3 do huyện Buôn Đôn làm cụm trưởng, huyện Lắk làm cụm phó).

Đối với khối thi đua các Sở, ban, ngành, đoàn thể doanh nghiệp: Chia làm 11 khối (Khối 1 do Trường Chính trị làm khối trưởng, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh làm khối phó; Khối 2 do Hội Cựu chiến binh tỉnh làm khối trưởng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm khối phó; Khối 3 do Thi hành án dân sự tỉnh làm khối trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm khối phó;  Khối 4 do Văn phòng HĐND tỉnh làm khối trưởng, Văn phòng UBND tỉnh làm khối phó; Khối 5 do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn làm khối trưởng, Sở Xây dựng tỉnh làm khối phó; Khối 6 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm khối trưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm khối phó;  Khối 7 do Công ty Điện lực làm khối trưởng, Cục Hải quan tỉnh làm khối phó; Khối 8 do Công ty TNHHMTV Đô thị Môi trường làm khối trưởng, Công ty CPCT Việt Nguyên tỉnh làm khối phó; Khối 9 do Công ty TNHHMTV cà phê Thắng Lợi làm khối trưởng, Công ty Cà phê Phước An tỉnh làm khối phó; Khối 10 do Công ty Xổ số kiến thức làm khối trưởng, Công ty TNHHMTV In tỉnh làm khối phó; Khối 11 do Trường Đại học Tây Nguyên làm khối trưởng, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh làm khối phó.

Đối với Khối thi đua các cơ quan, đơn vị do Liên minh HTX tỉnh tổ chức được chia làm 5 Khối.

Đối với Khối do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tổ chức được chia làm 2 khối./.

TV