Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Cập nhật lúc: 10:43 01/06/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III sẽ diễn ra trong 2 ngày 04,05/06/2020, xác định chủ đề của nhiệm kỳ 2020-2025: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển văn hóa, du lịch, thể thao và gia đình nhanh, bền vững; góp phần xây dựng Đắk Lắk xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên”; với phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Thân thiện - Bảo tồn - Phát triển”.