Đẩy mạnh công tác quản lý trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 08:54 09/05/2018

Trên cơ sở Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 3/5/2018  của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản 756/SVHTTDL-KHTC về thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành tập trung thực hiện các nội dung như: tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng công sở, trụ sở làm việc theo đúng quy định; nghiêm cấm việc cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác sử dụng công sở, trụ sở làm việc khi chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh; chỉ đạo tiến hành ngay việc rà soát tình hình quản lý công sở, trụ sở làm việc của cơ quan và các đơn vị trực thuộc để đưa việc quản lý, sử dụng công sở, trụ sở làm việc đi vào nề nếp, chấn chỉnh, thu hồi ngay các trường hợp cho thuê, cho mượn, sử dụng sai mục đích.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện quy chế quản lý công sở, trụ sở làm việc theo quy định; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng công sở, trụ sở làm việc tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc mình quản lý; tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng công sở, trụ sở làm việc trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình quản lý, sử dụng công sở, trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tại văn bản, UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ./.

Quang Long