Bộ VHTTDL tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cập nhật lúc: 14:22 01/11/2017

Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 3888/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg  ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư.

Theo đó, các nhiệm vụ chủ yếu được nêu tại quyết định là: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào hoạt động của Bộ VHTTDL; Ưu tiên ứng dụng công nghệ cốt lõi, thành tựu của  CMCN 4.0 tạo ra sản phẩm, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh; Nâng cao trình độ nguồn nhân lực.

Ảnh minh họa của Minh Hiền

Liên quan đến du lịch, quyết định nêu rõ: phát triển du lịch thông minh trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới: công nghệ, phương tiện mới giúp hiện đại hóa kết cấu hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; trang thiết bị chuyên dùng hiện đại cho cơ sở lưu trú du lịch hạng cao và khu du lịch quốc gia; công nghệ có khả năng giúp các cơ sở lưu trú tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và năng suất lao động; công nghệ chế tạo các thiết bị cảm biến phục vụ công tác an ninh, bảo vệ và tăng tính tiện nghi trong cơ sở lưu trú du lịch; công nghệ chế tạo rô bốt phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch; ứng dụng công nghệ hỗ trợ, nâng cao sự trải nghiệm cho khách du lịch tại các thành phố du lịch, di sản thế giới, di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Áp dụng công nghệ, tiện ích trong kết nối dữ liệu nhằm tuyên truyền, quảng bá du lịch, hướng dẫn và cung cấp thông tin chính thống phục vụ khách du lịch trong các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tổ chức tại Việt Nam.

LỤA HỒNG

 

Theo BÁO DU LỊCH