Danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản thông báo Danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản số: 9255/UBND-KGVX về việc phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản gửi các Sở, đơn vị về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQCP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Đắk Lắk cung cấp đầu mối liên lạc ứng trực 24/24 giờ để hỗ trợ người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản về việc cung cấp đầu mối liên lạc ứng trực 24/24 giờ để hỗ trợ người nước ngoài tại tỉnh

Sẽ ban hành Hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ vùng đang có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Y tế Đắk Lắk đang triển khai lấy ý kiến các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan thông tấn báo chí

Triển khai nhiệm vụ của thành viên Tiểu ban dân vận về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của thành viên Tiểu ban dân vận về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong phòng, chống dịch COVID-19

Đắk Lắk triển khai các nền tảng công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các nền tảng công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại theo tháng đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 20/9/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định Số 429/QĐ-SVHTTDL về việc Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại theo tháng đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sẽ có Quy định về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025

Phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 8853/UBND-NC, ngày 15/9/2021về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ tổ chức.

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ quốc

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 8792/UBND-KGVX ngày 14/9/2021 về việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ quốc.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 3160/BVHTTDL-PC về việc hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kêu gọi tham gia phòng chống dịch

Ngày 30/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh gửi Thư kêu gọi toàn bộ hệ thống y tế công – tư, các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, các chuyên gia, nhân viên y tế đang làm việc và đã nghỉ hưu...

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE