Quy định về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản số 11574/UBND-KGVX gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại

Ngày 24 tháng 11 năm 2021, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2972/QĐ-BVHTTDL về việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình.

Dâng hương nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2021)

Sáng ngày 22/11/2021, tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ Dâng hương nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2021).

Đắk Lắk đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ

UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về mạnh triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ

Đắk Lắk triển khai thực hiện Dự án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 - 2025

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh

Sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản về việc Sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động

Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc trong thực thi các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về việc tổ chức triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hướng dẫn về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản số 10835/UBND-CN về việc lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, văn thư, lưu trữ năm 2021

Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 10/11/202, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, văn thư, lưu trữ năm 2021 tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Đắk Lắk ban hành quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 10699/KH-UBND quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

VIDEO

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhà nước

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE