UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2017

Cập nhật lúc: 16:49 07/09/2017

Sáng 6/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh trong tháng 8 tiếp tục duy trì ổn định và đạt được kết quả tích cực, cụ thể: tổng diện tích gieo trồng vụ Hè–Thu đạt 211.082 /200.539 ha, đạt 105,255% kế hoạch, đã thu được 16.747 ha, đạt 7,93% diện tích thực hiện. Giá trị sản xuất công nghiệp ước 1.106 tỷ đồng tăng 7,05% so với tháng trước, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng đạt 9.046 tỷ đồng, đạt 65,55% kế hoạch, tăng 7,81% so với cùng kỳ 2016. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 5.543 tỷ đồng, tăng 10,08% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu thực hiện trong tháng là 60 triệu USD, lũy kế 8 tháng đầu năm 2017 đạt 440 triệu USD, đạt 77,19% kế hoạch và tăng 27,22% so với cùng kỳ 2016. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 3,5 triệu USD, lũy kế 8 tháng thực hiện 37 triệu USD, đạt 308,3% kế hoạch, tăng 320,3% so với cùng kỳ 2016.

Trong tháng tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 437,5 tỷ đồng, lũy kế đến hết tháng 8/2017 ước đạt trên 3.152 tỷ đồng, đạt 78,3% dự toán TW giao và 70,1% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 895,4 tỷ đồng, lũy kế đến hết tháng 8 là 7.906 tỷ đồng, đạt 65,6% dự toán Trung ương và đạt 62,7% dự toán HĐND tỉnh giao, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 12,45%.

Công tác chuẩn bị cho năm học 2017-2018 triển khai kịp thời, đảm bảo các điều kiện dạy và học cho học sinh trên địa bàn; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người, cây trồng thực hiện sâu sát, đồng bộ, không để phát sinh dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị các ngành, các địa phương tập trung hoàn thành việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Cần khẩn trương giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 30/9/2017 phải giải ngân tối thiểu đạt 30% và đảm bảo giải ngân hết kế hoạch 2017. Tập trung thu thuế và nợ đọng ngân sách nhà nước. Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016 -2017 của tỉnh. Ngành nông nghiệp tập trung triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình tái canh cây cà phê; tăng cường công tác chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác chống dịch lở mồm long móng, dịch cúm A/H5TN6, theo dõi sát sao tình hình diễn biến dịch bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt nghiêm túc quan điểm của Chính phủ và của UBND tỉnh tại Công văn số 5443/UBND – TH ngày 13/7/2017 về việc triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2017.

(theo daklak.gov.vn)