UBND tỉnh Đắk Lắk ký kết Chương trình hợp tác toàn diện với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật lúc: 10:49 19/10/2021

UBND tỉnh Đắk Lắk và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa thống nhất ký kết Biên bản thỏa thuận về Chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn 2021 - 2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’ Yim Kđoh phát biểu  tại buổi lễ khai trương đường bay mới của Vietnam Airlines

Chương trình hợp tác nhằm đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch, đầu tư, thương mại, hàng không, quảng bá điểm đến và khôi phục ngành dịch vụ hàng không nói riêng, ngành du lịch nói chung sau ảnh hưởng đại dịch COVID-19; xây dựng chính sách hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ và ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ của hai bên một cách hiệu quả; tăng cường quảng bá hình ảnh, khẳng định vai trò giữa tỉnh Đắk Lắk và Vietnam Airlines, hướng tới mục tiêu là đối tác chiến lược của hai bên trong quá trình hoạt động và phát triển.

Nguyên tắc hợp tác, gồm: Hợp tác toàn diện về du lịch, đầu tư, thương mại, hàng không, quảng bá điểm đến giữa tỉnh Đắk Lắk và Vietnam Airlines, xem đây là chiến lược lâu dài nhằm tạo sức bật mới cho ngành du lịch, phát huy được lợi thế, tiềm năng phục vụ cho yêu cầu hội nhập phát triển; việc hợp tác toàn diện bảo đảm nguyên tắc tự nguyện và cùng có lợi trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, đảm bảo tính đồng bộ, thể hiện tính chuyên nghiệp và mang lại hiệu quả và không ràng buộc pháp lý giữa các bên cũng như không tạo ta mối quan hệ pháp lý giữa các bên; có đánh giá định kỳ hàng năm nhằm rút kinh nghiệm và xây dựng định hướng cho năm tới; những sự kiện cần phối hợp tổ chức do yêu cầu của từng bên phát sinh không thuộc nội dung của chương trình hợp tác cần được trao đổi và thông tin cho nhau trước ít nhất 2 tháng để thống nhất quyết định tham gia.

Các nội dung Chương trình hợp tác, gồm: Hợp tác quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, hàng không; Phối hợp nghiên cứu và hình thành các sản phẩm và tuyến điểm du lịch; phối hợp tổ chức các sự kiện giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm quốc gia và khu vực giai đoạn 2021 - 2025; Hợp tác tổ chức, tham gia, hỗ trợ chương trình công tác các đoàn của tỉnh trong công tác quảng bá xúc tiến du lịch, thương mại và đầu tư trong và người nước.

Đầu mối triển khai Chương trình hợp tác: UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện; Vietnam Airlines phân công Chi nhánh Vietnam Airlines khu vực miền Trung phối hợp triển khai thực hiện.

Thỏa thuận hợp tác này có giá trị kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2021.  

Duy Hà