Trưng bày bom mìn, vật nổ sau chiến tranh

Cập nhật lúc: 20:00 08/12/2017

Từ ngày 8 - 9/12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Binh chủng Công binh, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức trưng bày “Mom mìn, vật nổ sau chiến tranh”

Nội dung trưng bày, như: pano, tranh, ảnh, hiện vật theo 5 chủ đề gồm: thảm họa bom mìn, vật nổ trong và sau chiến tranh; hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam; hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam; tuyên truyền giáo dục cộng đồng cách nhận biết và phòng tránh tai nạn do bom mìn, vật nổ; hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn do bom mìn, vật nổ…

Thông qua các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, từ đó giảm thiểu, tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng do bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam; đồng thời giúp người tham quan nhận biết về hình dạng, tác hại của một số loại bom, mìn, vật nổ thường gặp và cách phòng tránh.

QH