Triển khai nhiệm vụ của thành viên Tiểu ban dân vận về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật lúc: 17:04 24/09/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của thành viên Tiểu ban dân vận về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong phòng, chống dịch COVID-19. Nhằm đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền thông qua các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân chủ động, tự giác tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Thành phố Buôn Ma Thuột xét nghiêm sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng

Thông qua các hoạt động của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ Trung ương đến địa phương tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần đoàn kết trách nhiệm, gương người tốt việc tốt, những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi gia đình, người dân, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, tạo không khí lạc quan trong xã hội. Vận động Nhân dân thường xuyên tập luyện thể dục để nâng cao sức khỏe và khả năng phòng, chống dịch bệnh. Lan tỏa các thông điệp tích cực, lấy “cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”, góp phần tạo sự lạc quan, tin tưởng, chung sức, đồng lòng của toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ dân vận, vận động các tầng lớp Nhân dân tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Trọng tâm tập trung tuyên truyền về các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; Đề cao tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, tương thân tương ái trong cuộc sống của cá nhân, cộng đồng, tập thể; Biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, hành động đẹp, những câu chuyện giàu tính nhân văn trong quá trình phòng, chống dịch COVID-19; Phê phán những hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, phản cảm, lơ là, thiếu trách nhiệm đi ngược lại với lợi ích cộng đồng; những sự ích kỷ, trục lợi, những phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch COVID-19; Nêu bật kết quả của các cấp, các ngành, chính quyền và Nhân dân cả nước cùng chung sức phòng, chống dịch COVID-19.

Yêu cầu được đặt ra là cần đa dạng hóa các hình thức dân vận để kịp thời vận động tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, cổ vũ, động viên tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chung sức đẩy lùi dịch COVID-19 với phương châm “Mỗi người dân là chiến sĩ trên mặt trận chống dịch”. Sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, các hoạt động thể dục thể thao và du lịch. Nội dung và hình thức tuyên truyền vận động sinh động, dễ hiểu. Tận dụng nền tảng công nghệ số, sự tương tác cao của mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở. Công tác dân vận được thực hiện từ Trung ương đến địa phương cơ sở, trong đó Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở các địa phương có trách nhiệm cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, hoạt động để kịp thời tuyên truyền, phục vụ đến từng người dân ở từng cộng đồng dân cư. Từng cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu cao ý thức trách nhiệm “mỗi cán bộ văn hóa tiêu biểu cho lối sống về văn hóa” và “nhận thức đúng để hành động đẹp”.

Võ Phượng