Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Cập nhật lúc: 16:00 23/10/2018

Chiều 23-10, với đa số phiếu tán thành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội bầu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước.

Tân Chủ tịch nước đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 -2021 thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một bàn tay đặt lên bìa cuốn Hiến pháp 2013 màu đỏ, tay còn lại giơ cao hướng lòng bàn tay về phía đại biểu dưới hội trường và tuyên thệ: "Tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Việc bầu Chủ tịch nước căn cứ Điều 74 Hiến pháp năm 2013, Điều 8 Luật tổ chức Quốc hội, Điều 31 nội quy kỳ họp Quốc hội và điểm 4 Nghị quyết 34 của Hội nghị 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

 Theo TTXVN