Toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật lúc: 14:32 07/05/2020

Ngày 25/4/2020 Văn phòng Trung ương Đảng đã có Công văn số 11997-CV/VPTW về việc gửi bài viết quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”.

Đây là một nội dung quan trọng được gửi đến các đồng chí Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đảng đoàn; Ban cán sự Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các Sở, ban, ngành và tương đương; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để nghiên cứu, tổ chức quán triệt, phục vụ công tác.

Xem toàn văn bài viết tại đây

Võ Phượng