Tổ chức Cuộc vận động "Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh"

Cập nhật lúc: 21:51 08/03/2020

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh” nhân kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10-3-1975 - 10-3-2020) và kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (23-11-1940 - 23-11-2020). 

Mục đích của việc tổ chức Cuộc vận động này là nhằm phát huy dân chủ, cầu thị, lắng nghe, chắt lọc các hiến kế của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là những giải pháp đổi mới, đột phá trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm xây dựng, phát triển Đắk Lắk nhanh, bền vững. Đồng thời khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, khát vọng xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh; lòng yêu quê hương, tinh thần sáng tạo, đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân. Các hiến kế có giá trị sẽ được xem xét, bổ sung vào nghị quyết, tầm nhìn, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

CEO 9x Nguyễn Thị Thu Phương là người đầu tiên mang sản phẩm mắc ca Đăk Lăk đến với người tiêu dùng trong cả nước.
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động Cuộc vận động vào tối ngày 10-3; thời gian nhận hiến kế trước ngày 30-9-2020; công bố, trao giải thưởng vào dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin chi tiết về: đối tượng tham gia, nội dung hiến kế, hình thức hiến kế; việc xét chọn, công bố và trao giải xem chi tiết tại địa chỉ: http://baodaklak.vn/channel/3482/202003/cuoc-van-dong-5672460/

Nguyên Hoa