Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 13:45 31/08/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 7309/UBND-KGVX, gửi các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trên cơ sở văn bản số 3354/LĐTBXH-TE ngày 14/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2018 và tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 07/3/2013 của Tỉnh ủy Đắk Lắk thực hiện Chỉ thị số 20- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.  Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các nội dung: Chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan phối hợp tham mưu cho lãnh đạo cơ quan tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho con cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức thăm tặng quà trẻ em, nhất là trẻ em con các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc hỗ trợ địa phương (buôn kết nghĩa) trong hoạt động này.

Vui Tết trung thu của các cháu thiếu nhi Văn phòng Sở VHTTDL

Việc tổ chức các hoạt động cho tất cả trẻ em trên địa bàn tỉnh được tham gia đón Tết Trung thu phải đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, bổ ích và không phô trương hình thức. Tập hợp, thu hút và định hướng trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Tập trung tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ trẻ em, các hoạt động văn nghệ, thể thao, các cuộc thi làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử, chiếu phim và các diễn đàn trẻ em để các em bày tỏ ý kiến về các vấn đề bức xúc cần giải quyết.. .phù hợp vời từng điều kiện của đơn vị mình.

Ngoài ra, các đơn vị bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu; đồng thời vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư, ủng hộ nguồn lực tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai. Tăng cường kiểm tra, thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi.

Kết hợp việc tổ chức các hoạt động gắn với tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn, đặc biệt là các quy định về xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em (chương trình xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; chương trình ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em); biểu dương, tuyên truyền sự quan tâm đến trẻ em trong dịp Tết Trung thu nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; kịp thời khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp Tết Trung thu./.

Minh Long