Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Cập nhật lúc: 14:58 13/01/2021

Sáng 13/01, tại Đắk Lắk, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã chủ trì Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; các Ủy ban của Quốc hội; và 15 tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Tây Nguyên và duyên hải miền Trung có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về KT-XH, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái đối với đất nước. Để đồng bào DTTS các khu vực này phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, Hội nghị này là rất cần, rất kịp thời để triển khai Nghị quyết của Quốc hội, cũng là trực tiếp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng về đẩy mạnh phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt chú ý đến các dân tộc còn rất ít người, chăm lo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nguồn cán bộ người DTTS tại chỗ.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên hiện có 46 DTTS sinh sống. Các dân tộc sống chủ yếu ở vùng núi cao, vùng biên giới, có trình độ phát triển KT-XH không đồng đều, đa dạng về ngôn ngữ, văn hoá, phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của bà con các dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được cải thiện rõ rệt, an ninh quốc phòng được củng cố, vị thế chính trị của các DTTS được nâng lên, đoàn kết dân tộc thêm vững chắc.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại Hội thảo

Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự phát triển trong tình hình mới đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho vùng DTTS, nhất là vấn đề sinh kế, việc làm, giảm nghèo, bảo vệ môi trường. Đặc biệt là vấn đề bảo vệ không gian văn hoá nhằm bảo tồn phát triển các giá trị văn hoá truyền thống độc đáo của các dân tộc.

Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận nhiều vấn đề, nội dung như: Công tác cân đối, bảo đảm nguồn lực và giám sát ngân sách Nhà nước đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; một số vấn đề về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS Việt Nam; công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định đồng bào DTTS di cư tự phát, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của tỉnh Đắk Lắk hiện nay do lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk phát biểu...

Quang cảnh Hội thảo

Các đại biểu cho rằng, trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS; giải quyết tốt vấn đề về đất đai, việc làm nhằm giúp đồng bào DTTS nâng cao thu nhập; làm tốt công tác định canh, định cư, phát triển văn hóa, giáo dục tại vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới, hải đảo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh…

Bá Lục