Thông tin, tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 18:48 10/06/2021

Ngày 09/6/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5089/KH-UBND về việc thực hiện thông tin, tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Mục tiêu Kế hoạch là tăng cường phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc quản lý rác thải nhựa, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn. Mục tiêu cụ thể người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trong công tác phòng, chống rác thải nhựa; chú trọng tuyên truyền cho người dân trên địa bàn tỉnh về nguy cơ ô nhiễm, tác hại của rác thải nhựa; thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, khó phân hủy và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; từ đó nâng cao ý thức giữ gìn tài nguyên, môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương viết về lĩnh vực môi trường và xã hội; cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã. Ít nhất 90% người lao động làm việc trong các doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh được cung cấp kiến thức, thông tin thiết yếu về phòng, chống rác thải nhựa…

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện; hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/11 để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.