Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật lúc: 14:06 23/03/2020

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ tháng 01/2020  đến 19/3/2020, Sở  đã nhận được tổng số 50 văn bản chỉ đạo, văn bản đề nghị phối hợp của các Bộ, ngành và của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Sở cũng đã ban hành tổng số 22 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Ảnh Minh họa

Song song đó, Giám đốc Sở đã quyết liệt chỉ đạo triển khai trong toàn Ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng hình thức lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp giao ban, hội nghị, quán triệt thường xuyên cập nhật, theo dõi các chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành và của tỉnh Đắk Lắk về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện việc trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và các biện pháp khử trùng, vệ sinh sạch sẽ các khu vực tại cơ quan, đơn vị, phòng làm việc và các vật dụng, phương tiện khác… nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến làm việc tại cơ quan. Việc thực hiện công tác phòng, chống dịch trong tình hình hiện nay là hết sức cấp thiết để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, bản thân, gia đình và cho toàn xã hội.

Võ Phượng