Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị phổ biến luật năm 2018

Cập nhật lúc: 05:16 19/12/2018

Ngày 18/12, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2018 cho toàn thể  công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành.

Quang cảnh Hội nghi

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: Nghị quyết Trung ương 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về nhiệm vụ 2019; Luật Du lịch 2017 và các văn bản dưới luật; Luật sửa đổi một  số điều của Luật Thể dục – thể thao và các văn bản dưới luật…

Giám đốc Sở VHTTDL Thái Hồng Hà phổ biến Nghị quyết Trung ương 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về nhiệm vụ 2019

Qua đó, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho công chức, viên chức và Người lao động trong toàn Ngành, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình...    

Gia Phong