Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt giải Nhất Hội thi sân khấu hóa tuyên truyền Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Cập nhật lúc: 14:31 29/12/2020

Hội thi sân khấu hóa tuyên truyền Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2020 do Sở Nội vụ -Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức. Tham gia Hội thi có 25 đội thi đến từ các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phần thi của Sở VHTTDL

Các đội tham gia Hội thi thực hiện 01 tiểu phẩm với chủ đề tuyên truyền về các nội dung cải cách hành chính đang được triển khai thực hiện (xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh giản biên chế; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng ISO trong hoạt động hành chính).

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội xuất sắc

Sau 02 ngày diễn ra sôi nổi, kết quả: Giải nhất thuộc về đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 02 giải Nhì: Sở Nội vụ và Công an tỉnh; Ban Tổ chức còn trao 03 giải Ba; 03 giải giải Khuyến khích và 03 giải phụ.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các đội xuất sắc