Sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Cập nhật lúc: 18:59 30/06/2021

Chiều 30/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Thái Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghi

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ giải pháp, cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu trên các lĩnh vực.Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm qua hoạt động tiếp nhận nhiều hiện vật lịch sử do những nhà sưu tập hiến tặng cũng như tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày tư liệu.

Đồng chí Thái Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hướng dẫn tổ chức thực hiện tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh; tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia cuộc vận động Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; phối hợp hướng dẫn, tuyên truyền về đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị, địa phương, các điểm vui chơi, giải trí. Tổ chức lớp tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động karaoke, vũ trường; biểu diễn nghệ thuật; thư viện; quảng cáo...

 Toàn tỉnh có: 376.914/452.454 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 83,3%; có 2.044/2.481 thôn, buôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 82,4%, có 56/152 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt 36,8%; có 18/32 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 56,3%; có 1.543/1.671 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa đạt 92,3%.Tỷ lệ người tham gia tập luyện Thể dục thể thao thường xuyên đạt 30,7%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 18,3%; tỷ lệ trường học đảm bảo rèn luyện giáo dục thể chất đạt 100%... Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở đã tiếp nhận 4.481 văn bản; ban hành 1.522 văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ngành, trong đó: 139 văn bản về lĩnh vực Du lịch, 281 văn bản về lĩnh vực Văn hóa, 144 văn bản về lĩnh vực Thể thao, 83 văn bản về lĩnh vực Xây dưng Nếp sống văn hóa và gia đình, 875 văn bản về lĩnh vực nghiệp vụ tổng hợp...

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Hội nghị đã đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đó là: Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục phối hợp hướng dẫn, tuyên truyền về đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị, địa phương, các điểm vui chơi, giải trí đảm bảo theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Phấn đấu tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 31,5%; tỷ lệ gia đình tập luyện TDTT thường xuyên đạt 18,7%; tỷ lệ trường học đảm bảo rèn luyện giáo dục thể chất đạt 100%. Phấn đấu đạt 500.000 lượt khách, trong đó 3.000 lượt khách quốc tế và 497.000 lượt khách nội địa; tổng thu nhập du lịch phấn đấu đạt 400 tỷ đồng; công suất sử dụng buồng phấn đấu bình quân đạt trên 50%. Có 83,5 % trở lên hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 82,5 % trở lên thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 92,5 % trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 37 % trở lên xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 56,5 % phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.