Rà soát thủ tục hành chính không phát sinh thuộc ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch

Cập nhật lúc: 20:22 13/10/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ danh mục thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ từ năm 2018 đến nay do Văn phòng Chính phủ tổng hợp từ báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị rà soát các thủ tục hành chính từ năm 2018 đến nay không phát sinh hồ sơ và đề xuất giữ nguyên, sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính nói trên tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để phù hợp với thực tiễn.

Việc yêu cầu thực hiện rà soát nhằm phục vụ công tác báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Võ Phượng