Quy định về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật lúc: 08:17 26/11/2021

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản số 11574/UBND-KGVX gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh quy định cụ thể việc cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID19 và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly y tế tập trung.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, việc cách ly F1 đủ điều kiện tại nhà, nơi lưu trú theo đúng hướng dẫn.

Duy Hà