Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 16:12 20/05/2018

 Vừa qua, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở gồm 09 đơn vị, trong đó Bảo tàng tỉnh được giao nhiệm vụ khối trưởng năm 2018. 

Đoàn chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất các nội dung, gồm: Kế hoạch hoạt động phong trào thi đua của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2018; Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2018; Quy chế xét Thi đua khen thưởng năm 2018 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2018; Bản ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo

Kết thúc Hội nghị, đại diện các đơn vị sự nghiệp trong Khối thi đua đã ký kết Giao ước thi đua năm 2018 của khối thi đua.

Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối

Thụy Phương