Phát động phong trào thi đua trong Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Cập nhật lúc: 08:26 18/01/2019

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới và Chỉ thị số 32-CT-TU, ngày 10/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước cũng như thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019.

Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018, triển khai chương trình kế hoạch công tác năm 2019. Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động phong trào thi đua và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các tổ chức, đoàn thể trong toàn Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, thi đua tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành năm 2019, với chủ đề “Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, thi đua giành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh”.

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành cần thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế làm việc, quy trình giải quyết, xử lý công việc của Sở; đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, gia đình; phấn đấu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trong các lĩnh vực quản lý của Ngành cũng như UBND tỉnh giao. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể có liên quan ở Trung ương và địa phương trong quản lý Nhà nước, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, huy động tối đa sự ủng hộ và tham gia của Nhân dân đối với phong trào thi đua, các sự kiện và hoạt động của Ngành. Tham gia, tổ chức và đăng cai tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, đảm bảo tiết kiệm, đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng chuyên môn. Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định nhằm kịp thời động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực, cố gắng, thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Cụm thi đua trong Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cũng như chất lượng tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục phát hiện bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến, lựa chọn “Người tốt, việc tốt”, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ và phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019.

 Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn cơ sở phát động thi đua năm 2019

Cũng tại Hội nghị, Ban Giám đốc Sở đã thông qua Quyết định giao chỉ tiêu cho các đơn vị của Ngành, như: Phấn đấu đạt 130 buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị và Nhân dân các địa phương trong tỉnh; Tổ chức 336 buổi chiếu phim lưu động; 15 cuộc trưng bày, triển lãm; ít nhất có 100.000 lượt khách đến tham quan Bảo tàng và các di tích của tỉnh... Tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 29,7%; Tỷ lệ gia đình luyện tập thể thao đạt 18%; Tỷ lệ trường học đảm bảo giáo dục thể chất đạt 100%... Tổng lượt khách 950.000 lượt khách, Trong đó: khách quốc tế: 90.000 lượt khách, khách trong nước 860.000 lượt khách. Doanh thu 1.050 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng 62%. Số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới là 26 xã; tỷ lệ thôn, buôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 70%; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 80%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa 92%. Phấn đấu xã hội hóa tài trợ các hoạt động của toàn Ngành ít nhất 3 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sỹ, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên và người lao động trong toàn Ngành đề cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ đề ra trong năm 2019, đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của tỉnh phát triển bền vững, góp phần ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Kết thúc Hội nghị, Thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà H’Yim Kdoh – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hai đơn vị là Phòng VHTT huyện Krông Buk, huyện Krông Bông và 09 Bằng khen của Bộ VHTTDL cho 03 tập thể, 06 cá nhân thuộc Ngành có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đóng góp cho sự nghiệp VHTTDL năm 2018./.

Các tập thể nhận Bằng khen của Bộ VHTTDL

An Nhiên