Phát động Cuộc Vận động "Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh"

Cập nhật lúc: 23:11 27/03/2020

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2020; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhằm vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm, trí tuệ thông qua việc hiến kế các giải pháp đột phá, khả thi trong xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh ”.

Ngã sáu Buôn Ma Thuột

Cuộc vận động mang ý nghĩa hết sức to lớn đối với tỉnh Đắk Lắk, do đó, rất cẩn sự quan tâm, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội và bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đều có những đóng góp có giá trị cho tỉnh.

Võ Phượng