Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ dời sang năm 2023

Cập nhật lúc: 14:04 19/07/2021

Ngày 21/6/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản số 5491/UBND-KGVX trình Thủ tướng Chính phủ xin không tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2022. Lý do chính là tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của tỉnh Đắk Lắk; tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bùng phát thứ tư của dịch COVID-19, với số ca mắc tăng kỷ lục, nên việc vận động tài trợ từ các doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột hiện nay rất khó khăn, trong khi thời gian để triển khai lễ hội từ lúc khởi động cho đến khi tổ chức thực hiện phải mất hơn 8 tháng. Vì vậy, UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2022 và đề xuất xin tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 vào năm 2023.

Ngày 13/7/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4679/VPCP-NN gửi UBND tỉnh Đắk Lắk truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, theo đó, Chính phủ đồng ý không tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 vào tháng 3 năm 2022, mà chuyển sang năm 2023 như đề nghị của UBND tỉnh Đắk Lắk.  

Thực hiện tinh thần chỉ đạo trên, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 6532/UBND/KGVX truyền đạt  chủ trương không tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 vào tháng 3 năm 2022, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ hội vào năm 2023 theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Công văn số 4679/VPCP-NN./.

Đặng Gia Duẩn