Ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trại giam Đắk Trung

Cập nhật lúc: 20:50 17/09/2020

Thực hiện Chương trình số 3239/CTr-BVHTTDL-BCA ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an về việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các Trại giam, Trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng giai đoạn 2020 - 2025. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Trại giam Đắk Trung đã ký kết, ban hành Kế hoạch số 2171/KH-SVHTTDL-TGĐT, ngày 17/9/2020 về phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong Trại giam Đắk Trung, giai đoạn 2021- 2025.

Ảnh minh họa

Việc triển khai Chương trình phối hợp với mục đích tạo môi trường học tập, cải tạo lành mạnh, giúp phạm nhânđang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Đắk Trung yên tâm chấp hành bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tích cực rèn luyện thể chất, nhân cách, lối sống.Góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, giúp phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định, góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật, tạo sự chuyển biến sâu, rộng về nhận thức và hành động của xã hội đối với công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân.           

Theo đó,cùng với Trại giam Đắk Trung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp cung cấp tranh, ảnh để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động về chủ tưởng, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và quốc tế; luân chuyển các loại sách, truyện, tạp chí cho thư viện phạm nhân Trại giam Đắk Trung; bồi dưỡng một số kiến thức về dàn dựng, sáng tác, đạo diễn, quản lý thư viện, thể dục thể thao cho phạm nhân; tổ chức các chương trình nghệ thuật biểu diễn tại Trại giam Đắk Trung định kỳ 02 lần/năm.

Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong Trại giam Đắk Trung, giai đoạn 2021 – 2025phải bảo đảmđược triển khai chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của mỗi đơn vị, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân tại Trại giam, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk./.

Võ Phượng