Ký kết chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Cập nhật lúc: 05:04 11/02/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa ký kết chương trình phối hợp về Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch giai đoạn 2018 – 2022.

Hình ảnh Lễ ký kết Chương trình

Theo chương trình ký kết, hai bên sẽ triển khai một số nội dung trên lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình như:

Đối với lĩnh vực văn hóa: Tổ chức các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của từng dân tộc, từng vùng, miền trên địa bàn cả nước. Đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong các cấp hội, hội viên Hội phụ nữ. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong các cấp hội, hội viên Hội phụ nữ. Xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với các cấp Hội. Đặc biệt tăng cường giao lưu với cấp Hội cơ sở, nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về văn hóa trong các lớp tập huấn các buổi sinh hoạt của các cấp Hội.

Đối với lĩnh vực thể thao: Chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Khuyến khích mỗi cán bộ cấp Hội, chị em phụ nữ lựa chọn cho mình môn thể dục, thể thao thích hợp để rèn luyện hằng ngày. Phối hợp triển khai Luật trẻ em, Tháng hành động vì trẻ em và tổ chức cho trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục thể thao trong dịp hè hằng năm, triển khai Kế hoạch phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo…

Đối với lĩnh vực du lịch: Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về du lịch, bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch tới các thành viên của Hội phụ nữ các cấp, góp phần nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng, bảo vệ hình ảnh, môi trường, góp phần phát triển bền vững, không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức thu hút của du lịch Việt Nam. Tập trung tại một số địa phương có nhiều điểm du lịch, có lượng khách tới tham quan trong nhiều năm. Đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến việc thu hút phụ nữ tham gia vào các hoạt động du lịch. Nâng cao vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong việc phát triển các nghề truyền thống, bảo tồn và khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống để phục vụ phát triển du lịch. Xây dựng một số mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa bản địa ở những địa bàn có tiềm năng, lợi thế về các hoạt động du lịch. Thành lập và duy trì hoạt động các đội và các nữ hướng dẫn viên du lịch, nhằm nâng cao kiến thức, trách nhiệm và góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Quang cảnh lễ ký kết

Đối với lĩnh vực gia đình: Hằng năm phối hợp tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Quốc tế gia đình 15/5, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày thế giới xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (25/11), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với chủ đề hoạt động từng năm. Tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; thực hiện hình đẳng giới trong gia đình, phóng, chống bạo lực gia đình, lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào các buổi sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình cho cán bộ các cấp Hội, nhằm tạo dựng môi trường an toàn, tin cậy, yêu thương trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các đề án thành phần của Chiến lược. Tập trung vào Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”. Phối hợp đánh giá 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Phối hợp triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình thông qua các Câu lạc bộ của Hội phụ nữ tại địa phương.

Chương trình phối hợp nhằm phát huy kết quả Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác gia đình năm 2017 và  thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.  Đồng thời phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai bên để tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong từng năm và cả giai đoạn 2018 - 2022.

 

Diệu Vũ