Kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Cập nhật lúc: 13:30 11/10/2018

Vừa qua, Đoàn Kiểm tra ISO 2018 (Sở Khoa học và Công nghệ) do bà Nguyễn Thị Chu Nga, Phó Chi cục trưởng Chi cục Đo lường Chất lượng - Phó trưởng đoàn phụ trách làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Với những nội dung cụ thể như: Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; kiểm tra việc thực hiện các quy trình ISO giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng, kiểm tra 03 quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận những kết quả thực hiện được của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể như: Đã ban hành 9 quy trình, tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng bắt buộc theo yêu cầu Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; đã ban hành chính sách, mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng và duy trì hệ thống 2018; đã tiến hành khảo sát sự hài lòng của khách hàng; đã kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO, ban hành Quyết định công bố, phụ lục và bản công bố kèm theo theo quy định. Đoàn cũng đánh giá cao sự quan tâm của Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo việc triển khai thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Qua kết quả kiểm tra, Đoàn cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới để thực hiện tốt hơn cần hoàn thiện một số nội dung như: Thực hiện đánh giá nội bộ, xem xét lãnh đạo định kỳ năm 2018; rà soát xây dựng ban hành các quy trình ISO giải quyết các thủ tục hành chính còn lại hiện chưa có quy trình; cập nhập các quy trình ISO theo văn bản pháp luật hiện hành; đối với các quy định đã ban hành, đề nghị rà soát sửa đổi lại cho phù hợp và bổ sung biểu mẫu vào các quy định.

Võ Phượng