Kế hoạch thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

Cập nhật lúc: 17:11 27/02/2017

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1067/KH-UBND, ngày 20/2/2017 về việc thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017; Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ IV.

Tiểu ban Đối ngoại, Lễ tân và Hậu cần của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 họp rà soát, chuẩn bị các nội dung cho công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần tại Lễ hội

Theo đó, Kế hoạch nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, tổ chức đón tiếp chu đáo khách đến tham dự Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017; Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ IV; thể hiện sự thân thiện, hiếu khách của tỉnh đối với đại biểu và du khách đến tham quan, thưởng ngoạn và dự các hoạt động của Lễ hội, Liên hoan và Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ IV; xây dựng kế hoạch chi tiết để đón, bố trí ăn nghỉ, sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho đại biểu tại các chương trình của Lễ hội và Hội nghị; phục vụ khách đi tham quan các hoạt động của Lễ hội, các điểm du lịch của tỉnh; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Tiểu ban Đối ngoại, Lễ tân và Hậu cần, các đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo công tác lễ tân, khánh tiết và hậu cần được thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả tốt nhất.

Theo Kế hoạch, các đơn vị có liên quan cần chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin các đoàn khách đã mời theo sự phân công của UBND tỉnh; bố trí lãnh đạo, phân công cán bộ, nhân viên đón tiếp khách, hướng dẫn ăn, nghỉ tại các khách sạn, đồng thời theo sát, nắm bắt thông tin trước, trong và sau khi đại biểu đến tham dự Lễ hội, Liên hoan, Hội nghị; xác nhận cụ thể số lượng, thành phần đại biểu về dự Lễ hội, Liên hoan và các thông tin liên quan, gửi về Thường trực Tiểu ban trước ngày 01/3/2017; các đơn vị được giao nhiệm vụ sớm lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định để tham mưu UBND tỉnh kịp thời phân bổ kinh phí thực hiện theo quy định trước ngày 25/2/2017…

VP Sở(Nguồn: http://daklak.gov.vn)