Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III

Cập nhật lúc: 14:14 26/09/2019

Để tiếp tục đưa những ý tưởng sáng tạo, hỗ trợ cộng đồng trở thành hiện thực trong đời sống xã hội, đồng thời là sự kiện đem lại nhiều ý nghĩa đối với thế hệ trẻ trong việc tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản số 1442-CV/BTG, gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III.

Theo đó, Ban Tuyên giáo đề nghị: Một là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia sáng tạo, xây dựng dự án, sáng kiến vì cộng đồng, từ đó làm cơ sở hưởng ứng Cuộc thi. Hai là đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tuyên truvền, vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Ba là Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền Thể lệ Cuộc thi. Tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các dự án “Sáng kiến vì cộng đồng” đã triển khai trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa hiệu ứng, hiệu quả của các dự án, sáng kiến, từ đó thu hút nhiều hơn sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân xây dựng các dự án, sáng kiến khác vì cộng đồng.

Đây là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đổng, xã hội. Chương trình sẽ góp phẩn thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hoá đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức./.

TV