Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Cập nhật lúc: 10:37 02/07/2021

Ngày 01/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Nghị quyết 68/NQ-CP là tập trung vào hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, việc hỗ trợ sẽ được thực hiện theo 4 nguyên tắc: Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; xây dựng các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện.

Có 12 chính sách được hỗ trợ theo Nghị quyết, gồm: chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động; chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em; hỗ trợ tiền ăn cho người phải điều trị COVID-19 (F0); hỗ trợ cho đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) và hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh; chính sách cho vay ngừng việc, trả lương phụ hồi sản xuất; đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động(lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết này./.

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây