Họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật lúc: 19:37 15/10/2020

Chiều 15-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ trì buổi họp có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: H. Gia

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ 13 đến 15 -10 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã triệu tập 349 đại biểu chính thức đại diện cho 80.834 đảng viên trong toàn Đảng bộ; ngoài ra còn có 150 đại biểu khách mời. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay mặt Bộ Chính trị đến dự, theo dõi và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ 4 nội dung của Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gồm 53 đồng chí với tỷ lệ phiếu đạt cao); bầu 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn thông tin một số nội dung với báo chí. Ảnh: H. Gia

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trong đó có 13 đồng chí tái cử); bầu Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XVI; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -  2025.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua đã luôn đồng hành cùng tỉnh, đặc biệt là phản ánh đậm nét và kịp thời về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã chuẩn bị công phu, khoa học, chi tiết. Ngay sau Đại hội, tỉnh sẽ triển khai nghị quyết trong nhiệm kỳ mới hướng đến sự phát triển bền vững của tỉnh, đất nước, đảm bảo lợi ích cao nhất của người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh; có những phát hiện, thông tin, đánh giá khách quan, trung thực, đúng bản chất để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra...

Trong khuôn khổ buổi họp báo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng định hướng công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gồm những nội dung như: Tập trung tuyên truyền các quan điểm, chủ trương lớn được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra; kết quả nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phản ánh kịp thời dư luận xã hội, kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII…

Lê Thành

,