Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Cập nhật lúc: 04:10 17/01/2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở, đại diện các Sở, ngành và Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2018 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trên cơ sở đó bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND  tỉnh, Sở VHTTDL đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, Đoàn thể thao tỉnh Đắk Lắk đã đoạt 24 huy chương, xếp thứ 25/65 tỉnh, thành, ngành; xếp thứ Nhất các tỉnh Tây Nguyên và thứ 3/19 các tỉnh miền núi. Chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng với chủ đề “Âm vang đại ngàn” thu hút được sự quan tâm của du khách và nhân dân địa phương; Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tổ chức chương trình biểu diễn và giao lưu tại Hàn Quốc đã nhận được sự đánh giá cao từ phía nước bạn. Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1820/QĐ-TTg công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt; 03 Di tích trên địa bàn tỉnh được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh…

Ông Thái Hồng Hà – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Hội nghị

Hoạt động tuyên truyền, cổ động đã kịp thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác tuyên truyền cổ động đã bám sát nội dung các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa… Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được đẩy mạnh, đã cấp 10 bộ chiêng, hàng trăm bộ trang phục truyền thống trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở đã tổ chức 165 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và văn nghệ tổng hợp; 336 buổi chiếu phim lưu động, 283 đợt chiếu phim tại rạp. Thư viện tỉnh phục vụ 152.150 lượt độc giả với 221.069 lượt tài liệu được luân chuyển, cấp mới và gia hạn 3.004 thẻ; tổ chức nhiều đợt trưng bày, triển lãm chuyên đề và lưu động tại cơ sở… 

Phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ, số người luyện tập thể thao thường xuyên đạt 29%, số hộ gia đình luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 17,5%, tỷ lệ trường học đảm bảo giáo dục thể chất đạt 100%. Thể thao thành tích cao trong năm đã giành được được 69 Huy chương quốc gia; các đội tuyển năng khiếu tham gia các giải trẻ đạt 41 huy chương… Năm 2018 lĩnh vực du lịch đã gặt hái được nhiều thành công, tổng lượt khách du lịch ước đạt 812.000 lượt khách, tăng 15,5% so với năm 2017. Trong đó khách quốc tế ước đạt 76.000 lượt khách, khách trong nước ước đạt 736.000 lượt khách. Doanh thu ước đạt 761 tỷ đồng, tăng 24,75% so với năm 2017... Công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, số xã đạt tiêu chuẩn văn hóa nông thôn mới 26 xã; tỷ lệ thôn, buôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 76%; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa chiếm 85%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa là 92%. Toàn tỉnh có 68/184 xã, phường, thị trấn có Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, với 620 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 1220 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và 689 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng…

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt chú ý đổi mới hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan; tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao đặc sắc phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7- năm 2019… Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND, ngày 30/8/2016 về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020; Triển khai Đề án Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức hoạt động của Bảo tàng tỉnh để thu hút khách tham quan và phát triển du lịch; Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột; đưa Trung tâm Điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên vào khai thác hoạt động …Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động thể dục thể thao cấp huyện, cấp xã đáp ứng nhu cầu tập luyện các môn thể thao, nhằm nâng cao thành tích thi đấu các giải trong nước, khu vực…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường kinh doanh du lịch, quản lý hoạt động lữ hành, xây dựng, xúc tiến, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc sắc với du khách trong và ngoài nước… tổ chức và đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ quốc gia và quốc tế, các sự kiện văn hóa, thể thao lớn tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột…. Đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng gắn với Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng thôn, buôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn về an ninh trật tự và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; triển khai các Kế hoạch, Đề án thuộc Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2020 tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh…

Các đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trên cơ sở đó, Sở đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2019: Lĩnh vực Văn hóa: Tổ chức 336 buổi chiếu bóng lưu động; xây dựng 15 chương trình văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị tại chỗ; tổ chức 130 buổi biểu diễn phục vụ cơ sở; sưu tầm hiện vật, hình ảnh, tư liệu (Bảo tàng tỉnh: 320; Ban Quản lý Di tích: 50); thực hiện 15 cuộc trưng bày, triển lãm.  Lĩnh vực Thể dục thể thao: Tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 29,7%; tỷ lệ gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 18%; tỷ lệ trường học đảm bảo giáo dục thể chất đạt 100%. Lĩnh vực Du lịch: Tổng lượt khách đạt 950.000 lượt khách, Trong đó: khách quốc tế: 90.000 lượt khách, khách trong nước 860.000 lượt khách. Doanh thu đạt 1.050 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòngđạt 62%. Đón tiếp 100.000 lượt khách đến tham quan tại Bảo tàng tỉnh và các di tích. Doanh thu đạt 1.450.000.000 đồng. Lĩnh vực Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình: Số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới là 26 xã; tỷ lệ thôn, buôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 70%; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 80%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa 92%...

Các tập thể nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh biểu dương những kết quả mà ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh đạt được trong năm vừa qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, xây dựng những đề án, kế hoạch cụ thể để phát triển văn hóa tương xứng với sự phát triển kinh tế; tiếp tục đầu tư có trọng điểm cho thể thao thành tích cao; tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, làm tốt công tác quy hoạch gắn với quản lý quy hoạch du lịch; tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 cho 2 Phòng Văn hóa – Thông tin huyện và tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 3 cá nhân.