Hội nghị sơ kết thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020

Cập nhật lúc: 13:35 25/12/2017

Sáng ngày 21/12 tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị sơ kết giai đoạn 2013-20167 và triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 do Bộ Thông tin & Truyền thông và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Toàn cảnh hội nghị

 

 

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Ban, ngành T.Ư, 63 đơn vị tỉnh, thành và các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình trên cả nước về dự. Hội nghị đã đánh giá  Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 tại Quyết định số 368/QĐ-TTg với những nhóm nhiệm vụ cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 (sau đây gọi là Chương trình hành động).

Ông Đoàn Công Huynh, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại Bộ TT&TT cho biết: Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động, các bộ, ngành, địa phương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, bước đầu thực hiện được mục tiêu đề ra. Đã tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và hoạt động thông tin đối ngoại; bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất của Chính phủ và tăng cường sự phối hợp trong công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới. Các bộ, ngành, địa phương đã bước đầu hoàn thiện được hành lang pháp lý, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành nhiều văn bản, quy hoạch, kế hoạch, chương trình công tác về thông tin đối ngoại, ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã cùng phối hợp đón, hướng dẫn và tạo điều kiện cho hàng nghìn phóng viên nước ngoài vào Việt Nam hoạt động báo chí, viết bài, đưa tin quảng bá về đất nước, con người và thành tựu của Việt Nam. Các cơ quan báo chí lớn (VTV, TTXVN, VOV) và mạng lưới các cơ quan thường trú tại nước ngoài luôn bám sát các sự kiện lớn của đất nước để sản xuất tin, bài, chuyên mục, chương trình quảng bá hình ảnh Việt Nam, giới thiệu tiềm năng của từng địa phương làm cầu nối cho đầu tư, hợp tác, phát triển.

Đồng thời, công tác đấu tranh, giải thích làm rõ các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch trong thời gian qua cũng được các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện tốt. Công tác nắm bắt thông tin sai lệch cũng được các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả theo chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương và hướng dẫn của Bộ Thông tin & Truyền thông.

Để triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020, Bộ Thông tin & Truyền thông nêu rõ: Trong những năm tới, tình hình khu vực và thế giới sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến nhanh, khó lường, nhất là tình hình Biển Đông. Giai đoạn 2018-2020 cũng là giai đoạn có nhiều hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các sự kiện lớn của đất nước. Vì vậy, trong giai đoạn 2018-2020, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy các kết quả công tác thông tin đối ngoại trong thời gian qua, đồng thời triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại bám sát những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước; bám sát các sự kiện chính trị văn hóa quan trọng của đất nước; phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương để xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, nhạy cảm và tạo sự đồng thuận trong nước, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thông tin đối ngoại trọng tâm trong thời gian tới.

 

Diệu Vũ