Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

Cập nhật lúc: 14:05 21/07/2018

 Ngày 20/7/2018, Đảng ủy Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Quang Tân, Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ dự.

Hội nghị đã thông qua các văn kiện như báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại biểu dự hội nghị  

Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, ngành, đoàn thể và các địa phương. Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kịp thời ban hành Kế hoạch và các văn bản triển khai học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh ... Lãnh đạo đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; nghiêm túc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, đa dạng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn; khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các mhiệm vụ chính trị của Ngành…

Đồng chí Trần Quang Tân, Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, các đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến, cũng như đề xuất một số giải pháp để giúp Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để hoạt động hiệu quả hơn trong nữa nhiệm kỳ còn lại của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 2015 - 2020...

Đồng chí Đặng Gia Duẩn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kết luận hội nghị

Thay mặt Đảng bộ Sở, đồng chí Đặng Gia Duẩn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở  đã yêu các toàn thể đảng viên của ngành tiếp tục phấn đấu, năng động sáng tạo trong cách làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương trong nội bộ cơ quan, đơn vị, phát huy tốt vai trò nêu gương, nâng cao trách nhiệm của người đảng viên, phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh… 

Ama Phong