Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk sẽ tham gia biểu diễn nghệ thuật trong Chương trình “Lễ hội âm thanh thế giới Jeonju” tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc)

Cập nhật lúc: 21:03 04/07/2018

Trong khuôn khổ Kế hoạch ngoại giao văn hoá năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thư mời của tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) trong Chương trình “Lễ hội âm thanh thế giới Jeonju” tỉnh Jeollabuk, được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tích cực xây dựng chương trình và tổ chức cho 13 nghệ sỹ, diễn viên của Đoàn tập luyện để tham gia Chương trình.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ biểu diễn từ ngày 27/9 – 05/10/2018, với 03 buổi công diễn (01 buổi tại Seoul, 02 buổi tại Jeonju) và giao lưu với đoàn nghệ thuật hoặc trường học của Hàn Quốc. Đến với Lễ hội lần này, Đoàn sẽ tham gia biểu diễn 08 tiết mục đặc sắc, gồm: Chong chóng quay, Drông tuê (Diễn tấu chiêng Kram cổ); Drông yang, Mưa đá (Diễn tấu chiêng K’nah); Tiếng đàn bên suối (Độc tấu đàn T’rưng); Mạch nguồn vẫn chảy (Hoà tấu nhạc cụ dân tộc); Suối chảy tìm dòng (Độc tấu sáo vỗ) và Vào mùa (Diễn tấu chiêng Arap).

ảnh: Tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Việc tham gia biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk tại Hàn Quốc nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hoá góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh đến bạn bè quốc tế, qua đó thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bền vững đồng thời khẳng định tầm quan trọng của công tác ngoại giao văn  hoá trong giai đoạn hội nhập hiện nay./.

An Nhiên