Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9 - 1910/ 30/9/2020)

Cập nhật lúc: 11:08 21/09/2020

Thực hiện Hướng dẫn số 149-HD/BTGTW, ngày 8/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020)”, Kế hoạch số 149-KH/TU, ngày 11/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai – một trong những cán bộ kiên cường lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân tham gia cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, tháng 11 năm 1940.