Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch

Cập nhật lúc: 16:09 25/06/2019

 Đó là nội dung Kế hoạch số 2382/KH-BCĐ được Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của ma túy của Đoàn xã Ea Wy, huyện Ea H'leo (ảnh internet)

Theo Kế hoạch, có 06 nội dung và hình thức tuyên truyền được triển khai thực hiện như sau: (1) Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy với tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phong trào phòng, chống ma túy. (2) Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… trên các phương tiện truyền thông với nội dung phù hợp. (3) Tuyên truyền về nguy cơ, tác hại, hậu quả của việc sử dụng và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Trong đó, tập trung vào các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng rộng giới trẻ như: cần sa, ketamin, “ma túy đá”, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, “bóng cười”,… (4) Tăng cường chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện và mở rộng các hình thức, biện pháp xã hội phòng, chống ma túy; huy động đa dạng các nguồn lực hợp pháp tham gia phòng, chống ma túy. (5) Thông qua các buổi hội nghị, hội thảo, phổ biến trong các buổi học nghị quyết, các buổi họp cơ quan. Tăng cường giáo dục trách nhiệm công vụ cho công chức, viên chức và người lao động. (6) Phát động phong trào toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự giác tham gia các hoạt động thiết thực “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và ‘Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh/thành có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của địa phương lồng ghép thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Bộ và sự lãnh đạo trực tiếp của địa phương. Cấp Sở có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp liên ngành và phối hợp với các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn để thực hiện toàn diện các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy,…

Dương Nguyễn