Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay về văn hóa, thể thao và du lịch của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật lúc: 16:29 18/05/2021

Thác Dải Nur   (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 1138/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Quyết định, danh mục về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, gồm: (1) các dự án khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao; (2) Đầu tư phát triển khu du lịch, điểm du lịch theo hướng chất lượng cao; (3) Đầu tư phát triển khu, điểm du lịch sinh thái, kết hợp với nông, lâm nghiệp, cảnh quan thiên nhiên, cộng đồng và bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và khả năng nguồn vốn của Quỹ giai đoạn 2021 - 2025, Quỹ Đầu tư thực hiện cho vay theo đúng quy định.

Xem văn bản tại đây

Duy Hà