Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Cập nhật lúc: 14:24 02/02/2018

Sáng ngày 01/02/2018, tại Bảo tàng tỉnh, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đã về dự, Bí thư Đảng ủy H’ Lim Niê chủ trì hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Sở VHTTDL H'Lim Niê phát biểu khai mạc hội nghị

 Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện có 193 đảng viên sinh hoạt tại 13 Chi bộ trực thuộc. Trong năm 2017, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, đa dạng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn của ngành về Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình; hoàn thành các Chương trình, chỉ tiêu - kế hoạch đã đề ra; bảo đảm cho đảng viên thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định. Đảng ủy luôn bám sát nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đã góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh. Luôn quan tâm theo dõi, sâu sát, nắm bắt kịp thời về tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động được quan tâm, thường xuyên phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn ngành nắm vững và thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan... Việc triển khai hiện chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” kịp thời…

Quang cảnh hội nghị

Năm 2017, đã kết nạp được 11 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức 16 đồng chí, hoàn thành thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng đối với 09 đồng chí, cử 26 đồng chí tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, 08 đảng viên tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, 24 quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các đơn vị; các tổ chức Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên cơ sở không ngừng nêu cao vai trò trách nhiệm, tích cực phối hợp tham gia tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi và nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực,…đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Đối với chuyên môn: Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc được quan tâm, triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đã nâng cao nhận thức của Nhân dân về giá trị di sản văn hóa và công tác bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc. Các di tích được bảo vệ, trùng tu, tôn tạo đã thực hiện tốt vai trò giáo dục văn hóa, lịch sử dân tộc cho Nhân dân địa phương và khách tham quan du lịch. Tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, văn nghệ tổng hợp, chiếu phim, trưng bày, triển lãm, thư viện phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh. Tổ chức tốt 06 giải thể thao cấp tỉnh, đăng cai tổ chức 07 giải và phối hợp tổ chức 03 giải thể thao toàn quốc, hỗ trợ chuyên môn giúp các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động thể thao quần chúng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và tham gia luyện tập, thi đấu thể dục thể thao của Nhân dân. Cử các đoàn thể thao của tỉnh tham gia các giải thể thao quốc gia, quốc tế đạt kết quả cao. Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 28,5%, đạt 100% chỉ tiêu đề ra; số hộ gia đình thể thao toàn tỉnh đạt 17,3%,; tỷ lệ trường học đảm bảo giáo dục thể chất đạt 100%. Đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch, tổ chức các đoàn công tác tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch, tham quan học hỏi kinh nghiệm tại các tỉnh có ngành du lịch phát triển; tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, các sản phẩm du lịch trong các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch…Trong năm 2017, tổng lượt khách ước đạt 703.000 lượt khách, trong đó: khách quốc tế ước đạt 67.000 lượt; khách trong nước ước đạt 636.000 lượt. Doanh thu ước đạt 610 tỷ đồng. Số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới là 30 xã, tăng 20% so với năm 2016; tỷ lệ thôn, buôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 76%; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 84%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 91%...

Đại diện Công an tỉnh thảo luận tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chi ủy đôi khi chưa đồng bộ; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số ít cán bộ, đảng viên chưa cao, chưa phát huy hết năng lực, trí tuệ của tập thể trong việc xây dựng Nghị quyết, xây dựng cơ quan, đơn vị; có cán bộ, đảng viên còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, thể hiện quyền và trách nhiệm đôi khi chưa rõ ràng và đầy đủ; một số ít đảng viên chưa thực sự gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng tại cơ quan, đơn vị cũng còn khó khăn về nhiều mặt, chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao...

Với những kết quả đã đạt được, năm 2017, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm 2018, đó là: Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên và trên 95% quần chúng được tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phấn đấu mỗi Chi bộ trực thuộc có ít nhất 01 tập thể và 01 cá nhân điển hình tiêu biểu làm theo lời Bác; phấn đấu trên 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu Đảng ủy khối giao; trong năm kết nạp từ 13 đảng viên mới trở lên; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; trong năm có trên 30% Chi bộ đảng, trên 50% đảng viên được kiểm tra đảng viên chấp hành và 100% đảng viên được giám sát thường xuyên theo quy định; Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị có Chi bộ trực thuộc Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; trong đó có trên 30% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn cơ quan văn hóa; 100% gia đình đảng viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ sở và Hội Cựu chiến binh cơ sở thuộc Đảng bộ Sở đạt vững mạnh trở lên; Phấn đấu 100% Chi bộ trực thuộc Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, không có Chi bộ yếu kém; Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Tặng Giấy khen của Đảng ủy Sở VHTTDL cho các đảng viên xuất sắc

Tại hội nghị, 4 tập thể và 27 cá nhân đã được Đảng ủy tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017.