Đắk Lắk triển khai các nền tảng công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 10:43 24/09/2021

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các nền tảng công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình các nền tảng công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông; đặc biệt 03 nền tảng bắt buộc áp dụng triển khai thống nhất trên phạm vi toàn quốc là: Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý vào, ra địa điểm công cộng sử dụng mã QR Code.

Riêng đối với nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử, đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế các địa phương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; đối với nền tảng quản lý tiêm chủng, đề nghị Viettel Đắk Lắk phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả việc cập nhật số liệu hồi cứu, đẩy mạnh hướng dẫn người dân đăng ký trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử để cập nhật thông tin ngay sau khi được tiêm. 

Duy Hà