Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, giai đoạn 2020 – 2025

Cập nhật lúc: 14:51 25/09/2020

Sáng 25/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI (2020-2025). Tham dự Đại hội có các đồng chí: Điểu Kré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; Y Thanh Hà Niê Kdăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương; Bùi Văn Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;  Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê – Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 290 đại biểu là các cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh.

 Đại biểu dự Đại hội

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội

Nhiều phong trào thi đua theo từng năm, từng đợt và theo chuyên đề đã được các cấp, các ngành của tỉnh phát động, tổ chức phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, luôn diễn ra một cách sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lứa tuổi tham gia. Tiêu biểu như các phong trào thi đua: “Sản xuất kinh doanh giỏi”; "Dạy tốt - Học tốt" gắn với cuộc vận động thực hiện tốt nhiệm vụ "xã hội hóa giáo dục, xã hội học tập"; "Thi đua thực hiện 12 điều y đức", "10 điều dược đức”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; "Thi đua gìn giữ, tôn tạo và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc Đắk Lắk”; "Thi đua quyết thắng”; "Vì an ninh Tổ quốc"; "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; "Tập trung trí tuệ, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Đắk Lắk chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại"; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…

Lãnh đạo tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho 2 tập thể

Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, gương người tốt việc tốt, nghĩa cử cao đẹp, mô hình hay, cách làm hiệu quả ở các ngành, lĩnh vực, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Động lực và sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020): Tăng trưởng kinh tế (GRDP – theo giá so sánh năm 2010) bình quân đạt 8,75%/năm, quy mô nền kinh tế tăng khá cao, năm 2020 ước đạt 62.500 tỷ đồng, gấp 1,52 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh ở hai khu vực nông, lâm, thủy sản (giảm từ 45,42% xuống còn 36%) và dịch vụ (tăng từ 35,3% lên 45,2%); khu vực công nghiệp - xây dựng tăng đều qua các năm, từ 15,6% lên 16,5%. Khu vực dịch vụ ngày càng giữ vai trò dẫn dắt, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) ước đạt 54,55 triệu đồng, gấp 1,67 lần năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,87%/năm, xuống còn 4,99% năm 2020. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, dự kiến đến hết năm 2020, tỉnh có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đại hội

Với chủ đề “Thi đua sáng tạo, hiến kế xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh và bản sắc”, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025; biểu dương kết quả của các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 5 năm qua; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn tỉnh; qua đó tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Điểu Kré - Ủy viên Trung ương  Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Đắk Lắk 5 năm qua. Đồng thời, lưu ý một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua khen thưởng; thi đua yêu nước phải gắn với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, thi đua phải thường xuyên, liên tục, lâu dài bền bỉ và rộng khắp; thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch có tác dụng giáo dục nêu gương thực sự, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác khen thưởng…

Đồng chí Điểu Kré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả của các cơ quan, đơn vị, các cá nhân trong tỉnh phấn đấu và đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Để phong trào thi đua yêu nước của tỉnh thực sự đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần bám sát một số nhiệm vụ trọng tâm: các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phải coi trọng công tác thi đua, khen thưởng là động lực cách mạng để thực hiện nhiệm vụ chính trị; mỗi cán bộ, đảng viên cần phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở; các phong trào thi đua yêu nước phải gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh”; phải bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của các địa phương, đơn vị; quan tâm xây dựng và phát hiện nhân tố mới, điển hình mới, bồi dưỡng điển hình tiên tiến và nhân rộng các điển hình thông qua việc tổng kết và phát động phong trào học tập các điển hình tiên tiến; đổi mới nội dung và hình thức khen thưởng phải đúng người, đúng việc, tránh khen tràn lan và không đúng đối tượng.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể, hạng Nhì cho 1 tập thể và 8 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 56 tập thể và 64 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. Đại hội cũng đã nhất trí thông qua danh sách 12 đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.