Đại hội Hội cựu Chiến binh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III (nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Cập nhật lúc: 09:03 26/03/2017

Hội cựu Chiến binh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2017 – 2022), về dự Đại hội có đồng chí Đặng Gia Duẩn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL cùng toàn thể hội viên Hội cựu chiến binh Sở VHTTDL.

Đại biểu dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Ban Chấp hành Hội xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các hội viên, xác định cho cán bộ, hội viên luôn giữ lập trường tư tưởng, an tâm với nhiệm vụ được giao, phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo và công cuộc đổi mới của Đảng. Qua đó từng hội viên đã tự rèn luyện phấn đấu giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” hăng hái thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị là tấm gương sáng để quần chúng noi theo.

Quang cảnh Đại hội

Tích cực thực hiện công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh; tham gia các phong trào do cơ quan phát động, đã tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, mái ấm công đoàn, xây dựng nhà tình nghĩa...

Đoàn Chủ tịch Đại hội

 Với những đóng góp của mình, trong nhiệm kỳ qua nhiều đồng chí hội viên được tặng  giấy khen của Hội Cựu Chiến binh Khối các Cơ quan tỉnh; các năm trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hội Cựu chiến binh Sở đều đạt tổ chức cơ sở Hội trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đặng Gia Duẩn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu tại Đại hội

          Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022, đó là:Phấn đấu hàng năm có 100% hội viên được học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước và của Hội cấp trên;Hàng năm 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có  90% trở lên đạt hội viên gương mẫu, 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; 100% hội viên cam kết thực hiện Luật an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hàng năm tham gia đầy đủ các phong trào do Hội Cựu chiến binh cấp trên phát động, tự tổ chức hoặc phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Giữ vững Hội trong sạch,vững mạnh.

          Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng chí Nguyễn Thanh Chương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Ban chấp hành Hội CCB Sở VHTT&DL nhiệm kỳ 2017 - 2022

Với bản chất truyền thống” Bộ đội cụ Hồ” Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ III nhiệm kỳ 2017 – 2022 là Đại hội “ Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới – xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”

HH