Cụm thi đua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên tổng kết công tác thi đua năm 2018

Cập nhật lúc: 13:33 21/11/2018

Chiều 20/11/2018, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Cụm thi đua Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của Sở VHTTDL các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Nông. Đồng chí Thái Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk chủ trì Hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2018, theo đó từ đầu năm 2018, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước cùng với việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên đã xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018; tổ chức ký kết giao ước thi đua và phát động thi đua trong toàn Ngành với những mục tiêu thi đua cụ thể và các giải pháp thực hiện.

Đồng chí Thái Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk  (đơn vị Cụm trưởng) phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao và nhiều mục tiêu kế hoạch công tác của Ngành, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương cũng như sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch của đất nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo quy chế làm việc trong công tác quản lý, điều hành; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và các hoạt động của Ngành. Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa được quan tâm, chú trọng; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, chiếu phim, trưng bày, triển lãm, thông tin cổ động, các hội thi, hội diễn, văn nghệ quần chúng, lễ hội, hoạt động thể dục thể thao… được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tổ chức đa dạng, phong phú, rộng khắp từ cấp tỉnh đến cơ sở. Phong trào thể thao quần chúng được duy trì và phát triển; Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được triển khai sâu rộng; tích cực chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, chuẩn bị lực lượng và tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Hoạt động du lịch tiếp tục được quan tâm, công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, thu hút khách du lịch có nhiều thay đổi về nội dung và hình thức đem lại hiệu quả cao; lượng khách du lịch đến các tỉnh Tây Nguyên tăng so với năm 2017; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; công tác phối hợp, liên kết giữa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục được tăng cường; triển khai chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020 giữa 4 địa phương Hà Nội - Gia Lai - Đắk Lắk - Lâm Đồng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thường xuyên gắn với Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc, ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nguyên năm 2019 được giao cho Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng.

Thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Thái Hồng Hà đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ngành nói chung và địa phương nói riêng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 tỉnh trong Cụm Thi đua, đồng thời tiếp thu các ý kiến đề xuất của lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 tỉnh Tây Nguyên để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét.

Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2019

Nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực để các đơn vị trong Cụm Thi đua Tây Nguyên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Hội nghị đã tiến hành bình xét tôn vinh 2 đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Cụm Thi đua Tây Nguyên, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Hội nghị cũng đã thống nhất bầu chọn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng làm Cụm trưởng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông làm Cụm phó Cụm Thi đua Tây Nguyên năm 2019.

Võ Phượng