Cụm Thi đua Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Cập nhật lúc: 20:11 23/11/2017

Ngày 21/11/2017, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến dự Hội nghị có đồng chí Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 tỉnh Tây Nguyên.

Ảnh: Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ TĐKT (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2017 đã đánh giá: Phong trào thi đua tại các đơn vị trong Cụm thi đua Tây Nguyên được triển khai sôi nổi, dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhiệt tình hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức tạo không khí thi đua hăng say lao động, học tập, công tác, thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được đẩy mạnh. Hoạt động tuyên truyền, cổ động đã kịp thời phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong Nhân dân. Chất lượng và quy mô của phong trào thể dục thể thao được nâng lên; các chỉ tiêu cơ bản về phát triển thể dục thể thao đều hoàn thành đúng kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng du lịch đạt khá cao, các đơn vị kinh doanh du lịch đã quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong nước được triển khai đạt một số kết quả tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Phong trào ‘Chung sức xây dựng nông thôn mới” phát triển mạnh mẽ, chất lượng. Tuy nhiên do đặc thù của mỗi địa phương khác nhau nên có sự chênh lệch nhất định về các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua giữa các đơn vị trong Cụm nên ảnh hưởng đến công tác đánh giá thi đua.

Ảnh: Sở VHTTDL Đắk Lắk nhận cờ Cụm trưởng năm 2018 

Qua thảo luận, đồng chí Phùng Huy Cẩn – Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, những kết quả đạt được của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 tỉnh trong Cụm Thi đua Tây Nguyên về công tác thi đua khen thưởng, đồng thời tiếp thu các ý kiến đề xuất của lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 tỉnh Tây Nguyên để báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2017, Hội nghị đã tiến hành bình xét tôn vinh 3 đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Cụm thi đua Tây Nguyên, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc: Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Tại Hội nghị cũng đã bỏ phiếu bầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk làm Cụm trưởng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng làm Cụm phó Cụm Thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên năm 2018./.

Võ Phượng